Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ

Шинэчлэгдсэн: 2019-10-16 15:14:32

Байгаль орчны шинжилгээний лаборатори нь гадаргын усны чанарт БОНХАЖСайдын А/02 дугаар тушаалаар батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу 11 дүгээр сард Хэрлэн гол /дээд болон доод цэг/ гэсэн хяналт шинжилгээний цэгээс нийт 2 дээж авч MNS 4586-98 стандартын дагуу18-21төрлийн /биохимийн хэрэгцээт хүчил төрөгч (Бхх5), жинлэгдэх бодис(ж/б), нитритийн азот (NO2), нитратын азот (NO3), аммони (NH4), фосфор (P), фтор (F), перманганатын исэлдэх чанар (ПИЧ), EC, магни(Mg), хлор (Cl), төмөр (Fe),кальци (Ca), хатуулаг, сульфат (SO4), ууссан хүчилтөрөгч (O2), (цаашид дээрх үзүүлэлтүүдийг товчилсон нэрээр тэмдэглэнэ) /үзүүлэлтээр шинжилгээ хийн усан дахь бохирдуулах бодисын агууламжийг тодорхойлсон.

 

 

ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ЦЭГИЙН

БАЙРШИЛЫН ЗУРАГ

Ус бохирдуулах бодисын агууламж

Усны харуулын нэр

Бохирдуулах бодис, мг/л

О2

БХХ5

ПИЧ

NH4

NO2

P

NО3

Cl

Fe

1

Өндөрхаан дээд

9.61

4.3

2.8

0.11

0.002

0.004

0.09

1.7

0.22

2

Өндөрхаан доод

9.14

4.5

2.3

0.10

0.003

0.008

0.07

1.7

0.17

 

MNS 4586-98

6-аас багагүй

3

10

0.5

0.02

0.1

9.

0

300

-

Хэрлэн гол: Хэрлэн голоос авсан дээжний шинжилгээний үр дүнгээс харахад дээд цэгт О2 нь 9.61мг/л, Бхх5 нь 4.3мг/л харин доод цэгт О2 нь 9.14мг/л, Бхх5 нь 4.5мг/л  байна. Хэрлэн гол дээд болон доод цэгүүдэд Бхх5 нь стандартаас давсан үзүүлэлттэй байна. Харин бусад ус бохирдуулах бодисын агууламж хэвийн хэмжээнд байсан байна.

        

   

2018-11-27