Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

4-р сарын усны төлөв байдалын мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2023-09-24 00:51:52

Хэрлэн гол: Хэрлэн голоос авсан дээжний шинжилгээний үр дүнгээс харахад эрдэсжилт нь дээд цэгт 147,7мг/л, О2 нь 6,9мг/л, Бхх5 нь 2,0мг/л харин доод цэгт эрдэсжилт нь 125,3мг/л, О2 нь 5,9мг/л, Бхх5 нь 1,8мг/л байсан байна. Бусад ус бохирдуулах бодисын агууламж хэвийн байсан байна.

Онон гол: Онон голын харуулын цэгээс хөтөлбөрийн дагуу дээж авахад Онон гол /Биндэр сум/ эрдэсжилт нь 57,3мг/л, Онон гол /Дадал сум/  эрдэсжилт нь 102,0мг/л  бусад ус бохирдуулах бодисын агууламж хэвийн байсан байна.

Барх гол: Шинжилгээний дүнгээс харахад эрдэсжилт нь 90,8  мг/ л байсан байна

Балж гол: Балж голын усны чанарыг тодорхойлохоор дээж авч шинжилгээ хийсэн. Балж голын усны эрдэсжилт 77,2 мг/л, бусад ус бохирдуулах бодисын агууламж хэвийн байсан байна.

Эгийн гол: Шинжилгээний дүнгээр усны эрдэсжилт 65,1мг/ л байсан байна бусад ус бохирдуулах бодисын агууламж хэвийн байсан байна.

Хурх гол: Хурх-Өмнөдэлгэр харуулын цэгээс хөтөлбөрийн дагуу дээж авахад эрдэсжилт 163,4мг/л бусад ус бохирдуулах бодисын агууламж хэвийн байсан байна.

Улз гол: Улз голын  усны чанарыг тодорхойлохын тулд хөтөлбөрийн дагуу дээжийг авсан бөгөөд  эрдэсжилт 435,6мг/л, бусад ус бохирдуулах бодисын агууламж хэвийн байсан байна.

Ус бохирдуулах бодисын агууламж

 

Усны харуулын нэр

Бохирдуулах бодис, мг/л

 

О2

БХХ5

ПИЧ

NH4

NO2

P

NО3

Cl

Fe

1

Өндөрхаан дээд

6,9

2,0

0,3

0,10

0,001

илр

0,40

5,4

0.04

2

Өндөрхаан доод

5,9

1,8

1,2

0,10

0,001

илр

0,07

2,7

0.03

3

Онон-Биндэр

-

-

1,9

0,13

0,003

илр

0,24

3,4

0.01

4

Барх-Батширээт

-

-

1,5

0,24

0,003

илр

0,09

0,7

0.04

5

Балж-Дадал

-

-

1,3

0,17

0,003

0,002

0,17

1,3

0.03

6

Эг-Батширээт

-

-

1,9

0,05

0,002

илр

0,09

4,7

0.02

7

Хурх-Хэнтий

-

-

1,5

0,10

0,003

илр

0,11

3,4

0.01

8

Онон-Дадал

-

-

1,9

0,20

0,006

Илр

0,21

2,0

0.04

9

Улз-Норовлин

-

-

1,0

0,27

0,001

0,026

0,57

0,7

0.04

 

MNS 4586-98

6

3

10

0,5

0,02

0,1

9,0

300

-

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2023 оны 8 дугаар сарын төлөв байдал 2023-09-09 1970-01-01 13
Хэнтийаймгийнгадаргынуснычанарын 2023 оны 7 дугаар сарын төлөв байдал 2023-08-10 1970-01-01 27
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2023 оны 6 дугаар сарын төлөв байдал 2023-07-10 1970-01-01 44
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2023 оны 5 дугаар сарын төлөв байдал 2023-06-10 1970-01-01 38
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2023 оны 4 дүгээр сарын төлөв байдал 2023-05-10 1970-01-01 46
Хэний аймгийн 2022оны 11 дугаар сарын гадаргын усны чанарын тойм 2022-12-08 1970-01-01 146
Хэний аймгийн 2022оны 10 дугаар сарын гадаргын усны чанарын тойм 2022-11-11 1970-01-01 524
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2022 оны 8 дугаар сарын төлөв байдал 2022-11-11 1970-01-01 472
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2022 оны 9 дүгээр сарын төлөв байдал 2022-11-11 1970-01-01 468
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2022 оны 4 дүгээр сарын төлөв байдал 2022-11-10 1970-01-01 586
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2022 оны 5 дугаар сарын төлөв байдал 2022-11-10 1970-01-01 466
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2022 оны 6 дугаар сарын төлөв байдал 2022-11-10 1970-01-01 452
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2022 оны 7 дугаар сарын төлөв байдал 2022-11-10 1970-01-01 460
Хэнтий аймгийн хөтөлбөрт голуудын усны чанарын 2021 оны 04 дүгээр сарын төлөв байдал 2021-06-09 1970-01-01 757
Хэнтий аймгийн хөтөлбөрт голуудын усны чанарын 2021 оны 05 дугаар сарын төлөв байдал 2021-06-09 1970-01-01 733
Хэнтий аймгийн хөтөлбөрт голуудын усны чанарын 2020 оны 11 дүгээр сарын төлөв байдал 2020-12-01 1970-01-01 805
Хэнтий аймгийн хөтөлбөрт голуудын усны чанарын 2020 оны 10 дугаар сарын төлөв байдал 2020-11-05 1970-01-01 591
Хэнтий аймгийн хөтөлбөрт голуудын усны чанарын 2020 оны 09 дугаар сарын төлөв байдал 2020-10-05 1970-01-01 608
Хэнтий аймгийн хөтөлбөрт голуудын усны чанарын 2020 оны 08 дугаар сарын төлөв байдал 2020-09-09 1970-01-01 568
2020 оны 07-р сарын гадаХэнтий аймгийн хөтөлбөрт голуудын усны чанарын 2020 оны 07дугаар сарын төлөв байдалргын усны тойм 2020-08-10 1970-01-01 611
Хэнтий аймгийн хөтөлбөрт голуудын усны чанарын 2020 оны 06 дугаар сарын төлөв байдал 2020-07-03 1970-01-01 621
Хэнтий аймгийн хөтөлбөрт голуудын усны чанарын 2020 оны 05 дугаар сарын төлөв байдал 2020-06-25 1970-01-01 603
Хэнтий аймгийн голуудын усны чанарын 2020 оны 04 дүгээр сарын төлөв байдал 2020-06-15 1970-01-01 824
2019 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2019-12-18 1970-01-01 809
УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫНТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2019-12-18 1970-01-01 879
УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2019-12-18 1970-01-01 722
УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2019-12-18 1970-01-01 678
УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫНТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2019-12-18 1970-01-01 669
УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2019-12-18 1970-01-01 689
УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2019-12-18 1970-01-01 786
УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2019-12-18 1970-01-01 689
УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2018-11-28 1970-01-01 1125
УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2018-11-07 1970-01-01 1119
УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2018-10-09 1970-01-01 1260
УСНЫ ЧАНАРЫН 2018ОНЫ 8 ДУГААР САРЫНТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2018-09-10 1970-01-01 948
УСНЫ ЧАНАРЫН 2018ОНЫ 7 ДУГААР САРЫНТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2018-08-03 1970-01-01 1015
УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2018-07-09 1970-01-01 1041
УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2018-06-09 1970-01-01 999
УСНЫ ЧАНАРЫНТӨЛӨВ БАЙДАЛ 4-Р САР 2018-05-09 1970-01-01 958
5-р сарын усны тойм 2017-07-17 1970-01-01 1260