Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

4-р сарын усны төлөв байдалын мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2019-10-17 03:12:14

Хэрлэн гол: Хэрлэн голоос авсан дээжний шинжилгээний үр дүнгээс харахад эрдэсжилт нь дээд цэгт 147,7мг/л, О2 нь 6,9мг/л, Бхх5 нь 2,0мг/л харин доод цэгт эрдэсжилт нь 125,3мг/л, О2 нь 5,9мг/л, Бхх5 нь 1,8мг/л байсан байна. Бусад ус бохирдуулах бодисын агууламж хэвийн байсан байна.

Онон гол: Онон голын харуулын цэгээс хөтөлбөрийн дагуу дээж авахад Онон гол /Биндэр сум/ эрдэсжилт нь 57,3мг/л, Онон гол /Дадал сум/  эрдэсжилт нь 102,0мг/л  бусад ус бохирдуулах бодисын агууламж хэвийн байсан байна.

Барх гол: Шинжилгээний дүнгээс харахад эрдэсжилт нь 90,8  мг/ л байсан байна

Балж гол: Балж голын усны чанарыг тодорхойлохоор дээж авч шинжилгээ хийсэн. Балж голын усны эрдэсжилт 77,2 мг/л, бусад ус бохирдуулах бодисын агууламж хэвийн байсан байна.

Эгийн гол: Шинжилгээний дүнгээр усны эрдэсжилт 65,1мг/ л байсан байна бусад ус бохирдуулах бодисын агууламж хэвийн байсан байна.

Хурх гол: Хурх-Өмнөдэлгэр харуулын цэгээс хөтөлбөрийн дагуу дээж авахад эрдэсжилт 163,4мг/л бусад ус бохирдуулах бодисын агууламж хэвийн байсан байна.

Улз гол: Улз голын  усны чанарыг тодорхойлохын тулд хөтөлбөрийн дагуу дээжийг авсан бөгөөд  эрдэсжилт 435,6мг/л, бусад ус бохирдуулах бодисын агууламж хэвийн байсан байна.

Ус бохирдуулах бодисын агууламж

 

Усны харуулын нэр

Бохирдуулах бодис, мг/л

 

О2

БХХ5

ПИЧ

NH4

NO2

P

NО3

Cl

Fe

1

Өндөрхаан дээд

6,9

2,0

0,3

0,10

0,001

илр

0,40

5,4

0.04

2

Өндөрхаан доод

5,9

1,8

1,2

0,10

0,001

илр

0,07

2,7

0.03

3

Онон-Биндэр

-

-

1,9

0,13

0,003

илр

0,24

3,4

0.01

4

Барх-Батширээт

-

-

1,5

0,24

0,003

илр

0,09

0,7

0.04

5

Балж-Дадал

-

-

1,3

0,17

0,003

0,002

0,17

1,3

0.03

6

Эг-Батширээт

-

-

1,9

0,05

0,002

илр

0,09

4,7

0.02

7

Хурх-Хэнтий

-

-

1,5

0,10

0,003

илр

0,11

3,4

0.01

8

Онон-Дадал

-

-

1,9

0,20

0,006

Илр

0,21

2,0

0.04

9

Улз-Норовлин

-

-

1,0

0,27

0,001

0,026

0,57

0,7

0.04

 

MNS 4586-98

6

3

10

0,5

0,02

0,1

9,0

300

-