Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

5-р сарын усны тойм

Шинэчлэгдсэн: 2019-10-16 02:21:14

Байгаль орчны шинжилгээний лаборатори нь гадаргын усны чанарт БОНХАЖСайдын А/02 дугаар тушаалаар батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу 4 дүгээр сард Хэрлэн гол /дээд болон доод цэг/, Онон гол /Биндэр сум/, Онон гол /Дадал сум/, Эг болон Барх гол /Батширээт сум/, Хурх гол / Өмнөдэлгэр сум/ , Балж гол /Дадал сум/, Улз гол /Норовлин сум гэсэн хяналт шинжилгээний цэгээс нийт 9 дээж авч MNS 4586-98 стандартын дагуу18-21төрлийн /биохимийн хэрэгцээт хүчил төрөгч (Бхх5), жинлэгдэх бодис(ж/б), нитритийн азот (NO2), нитратын азот (NO3), аммони (NH4), фосфор (P), фтор (F), перманганатын исэлдэх чанар (ПИЧ), EC, усан орчин (pH), магни(Mg), хлор (Cl), төмөр (Fe),кальци (Ca), гидрокарбонати (HCO3), хатуулаг,эрдэсжилт, сульфат (SO4),ууссанхүчилтөрөгч (O2),натри болон калийнион(Na+K), усны булингар(цаашид дээрх үзүүлэлтүүдийг товчилсон нэрээр тэмдэглэнэ) гэсэн үзүүлэлтээр шинжилгээ хийн усан дахь бохирдуулах бодисын агууламжийг тодорхойлсон.

 

 

ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ЦЭГИЙН

БАЙРШИЛЫН ЗУРАГ

 

 

 

Гадаргын усны чанарын үзүүлэлтийн агууламжийг хүснэгтээр харуулав.

 

 

 

 

 

 

Ус бохирдуулах бодисын агууламж

 

Усны харуулын нэр

Бохирдуулах бодис, мг/л

 

О2

БХХ5

ПИЧ

NH4

NO2

P

NО3

Cl

Fe

1

Өндөрхаан дээд

5,5

2,3

1,3

0,06

0,004

илр

0,18

9,4

0.08

2

Өндөрхаан доод

5,6

2,5

3,0

0,03

0,006

илр

0,11

12,1

0.04

3

Онон-Биндэр

-

-

1,2

0,09

0,005

0,002

0,15

1,3

0.03

4

Барх-Батширээт

-

-

1,5

0,36

0,004

0,002

0,33

Илр

0.02

5

Балж-Дадал

-

-

1,3

0,70

0,006

0,002

0,19

3,4

0.14

6

Эг-Батширээт

-

-

1,6

0,12

Илр

Илр

0,04

    2,0

0.04

7

Хурх-Хэнтий

-

-

1,2

0,03

0,005

0,005

0,09

3,4

Илр

8

Онон-Дадал

-

-

2,1

0,07

0,001

0,002

0,26

2,0

0.01

9

Улз-Норовлин

-

-

1,6

0,30

0,065

0,079

0,10

2,0

0.03

 

MNS 4586-98

6

3

10

0,5

0,02

0,1

9,0

300

-

 

                                                                                                                                         Хүснэгт-1

 

 

           

 

 

Хэрлэн гол: Хэрлэн голоос авсан дээжний шинжилгээний үр дүнгээс харахад эрдэсжилт нь дээд цэгт 204,2мг/л, О2 нь 5,5мг/л, Бхх5 нь 2,3мг/л харин доод цэгт эрдэсжилт нь 308,6мг/л, О2 нь 5,6мг/л, Бхх5 нь 2,5мг/л байсан байна. Бусад ус бохирдуулах бодисын агууламж хэвийн байсан байна.

Онон гол: Онон голын харуулын цэгээс хөтөлбөрийн дагуу дээж авахад Онон гол /Биндэр сум/ эрдэсжилт нь 95,5мг/л, Онон гол /Дадал сум/  эрдэсжилт нь 90,8мг/л  бусад ус бохирдуулах бодисын агууламж хэвийн байсан байна.

Барх гол: Шинжилгээний дүнгээс харахад эрдэсжилт нь 75,5  мг/ л байсан байна

Балж гол: Балж голын усны чанарыг тодорхойлохоор дээж авч шинжилгээ хийсэн. Балж голын усны эрдэсжилт 37,7мг/л, аммони агууламж стандартаас давсан. Бусад ус бохирдуулах бодисын агууламж хэвийн байсан байна.

Эгийн гол: Шинжилгээний дүнгээр усны эрдэсжилт 89,4мг/ л байсан байна бусад ус бохирдуулах бодисын агууламж хэвийн байсан байна.

Хурх гол: Хурх-Өмнөдэлгэр харуулын цэгээс хөтөлбөрийн дагуу дээж авахад эрдэсжилт 168,7мг/л бусад ус бохирдуулах бодисын агууламж хэвийн байсан байна.

Улз гол: Улз голын  усны чанарыг тодорхойлохын тулд хөтөлбөрийн дагуу дээжийг авсан бөгөөд  эрдэсжилт 441,5мг/л, нитритийн агууламж давсан байна. Бусад ус бохирдуулах бодисын агууламж хэвийн байсан байна.