Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Хэнтий - Чингис хот (Станц: Өндөрхаан)

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Баасан

2022-07-01
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-07-02
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Хэнтий - Биндэр сум (Станц: Биндэр)

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2022-07-01
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Бямба

2022-07-02
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с
хасах

Хэнтий - Дархан сум (Станц: Оргил)

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
35 95
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2022-07-01
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
34 93
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2022-07-02
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
34 93
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Хэнтий - Дэлгэрхаан сум (Станц: Хэрлэнбаян-Улаан)

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Баасан

2022-07-01
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2022-07-02
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хэнтий - Баян-Овоо сум (Станц: Баян-Овоо)

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2022-07-01
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2022-07-02
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с
хасах

Хэнтий - Өмнөдэлгэр сум (Станц: Өмнөдэлгэр)

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9м/с

Баасан

2022-07-01
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Бямба

2022-07-02
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
хасах

Хэнтий - Дадал сум (Станц: Дадал)

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-07-01
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Бямба

2022-07-02
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
хасах

Хэнтий - Галшар сум (Станц: Галшар)

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
34 93
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2022-07-01
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
34 93
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-07-02
Шөнө
19 66
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
35 95
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Хэнтий - Батноров сум (Харуул: Батноров)

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2022-07-01
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Бямба

2022-07-02
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с
хасах

Хэнтий - Батширээт сум (Харуул: Батширээт)

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2022-07-01
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Бямба

2022-07-02
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
хасах

Хэнтий - Баян-Адрага сум (Харуул: Баян-Адрага)

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2022-07-01
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Бямба

2022-07-02
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с
хасах

Хэнтий - Баянмөнх сум (Харуул: Баянмөнх)

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
35 95
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Баасан

2022-07-01
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2022-07-02
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хэнтий - Дэлгэрхаан сум (Харуул: Дэлгэрхаан)

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
34 93
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Баасан

2022-07-01
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-07-02
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Хэнтий - Жаргалтхаан сум (Харуул: Жаргалтхаан)

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2022-07-01
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2022-07-02
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с
хасах

Хэнтий - Норовлин сум (Харуул: Норовлин)

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2022-07-01
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Бямба

2022-07-02
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
хасах

Хэнтий - Хэрлэн сум (Харуул: Өлзийт)

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2022-07-01
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-07-02
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Хэнтий - Цэнхэрмандал сум (Харуул: Цэнхэрмандал)

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2022-07-01
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2022-07-02
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
хасах

Хэнтий - Өмнөдэлгэр сум (Харуул: Гурванбаян)

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Баасан

2022-07-01
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2022-07-02
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах