Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Хэнтий - Чингис хот (Станц: Өндөрхаан)

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-35 -31
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-36 -32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-01-30
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Хэнтий - Биндэр сум (Станц: Биндэр)

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-30 -22
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2021-01-30
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Хэнтий - Дархан сум (Станц: Оргил)

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Бямба

2021-01-30
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Хэнтий - Дэлгэрхаан сум (Станц: Хэрлэнбаян-Улаан)

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-34 -29
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-34 -29
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-01-30
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Хэнтий - Баян-Овоо сум (Станц: Баян-Овоо)

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-32 -25
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2021-01-30
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Хэнтий - Өмнөдэлгэр сум (Станц: Өмнөдэлгэр)

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2021-01-30
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хэнтий - Дадал сум (Станц: Дадал)

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2021-01-30
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Хэнтий - Галшар сум (Станц: Галшар)

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-32 -25
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-01-30
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Хэнтий - Батноров сум (Харуул: Батноров)

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-31 -23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2021-01-30
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хэнтий - Батширээт сум (Харуул: Батширээт)

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-30 -22
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-01-30
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Хэнтий - Баян-Адрага сум (Харуул: Баян-Адрага)

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2021-01-30
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Хэнтий - Баянмөнх сум (Харуул: Баянмөнх)

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-34 -29
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-34 -29
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2021-01-30
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Хэнтий - Дэлгэрхаан сум (Харуул: Дэлгэрхаан)

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-34 -29
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-36 -32
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-35 -31
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2021-01-30
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Хэнтий - Жаргалтхаан сум (Харуул: Жаргалтхаан)

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-31 -23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2021-01-30
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Хэнтий - Норовлин сум (Харуул: Норовлин)

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-30 -22
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-34 -29
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2021-01-30
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Хэнтий - Хэрлэн сум (Харуул: Өлзийт)

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-34 -29
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-36 -32
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-37 -34
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2021-01-30
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Хэнтий - Цэнхэрмандал сум (Харуул: Цэнхэрмандал)

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-32 -25
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2021-01-30
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Хэнтий - Өмнөдэлгэр сум (Харуул: Гурванбаян)

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-30 -22
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2021-01-30
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах