Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Хэнтий - Чингис хот (Станц: Өндөрхаан)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
13м/с
хасах

Хэнтий - Биндэр сум (Станц: Биндэр)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Хэнтий - Дархан сум (Станц: Оргил)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
13м/с
хасах

Хэнтий - Дэлгэрхаан сум (Станц: Хэрлэнбаян-Улаан)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
14м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
14м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
14м/с
хасах

Хэнтий - Баян-Овоо сум (Станц: Баян-Овоо)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
13м/с
хасах

Хэнтий - Өмнөдэлгэр сум (Станц: Өмнөдэлгэр)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Хэнтий - Дадал сум (Станц: Дадал)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Хэнтий - Галшар сум (Станц: Галшар)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
15м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
15м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
15м/с
хасах

Хэнтий - Батноров сум (Харуул: Батноров)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Хэнтий - Батширээт сум (Харуул: Батширээт)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлэрхэг
13м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
13м/с
хасах

Хэнтий - Баян-Адрага сум (Харуул: Баян-Адрага)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Хэнтий - Баянмөнх сум (Харуул: Баянмөнх)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Хэнтий - Дэлгэрхаан сум (Харуул: Дэлгэрхаан)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Хэнтий - Жаргалтхаан сум (Харуул: Жаргалтхаан)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
13м/с
хасах

Хэнтий - Норовлин сум (Харуул: Норовлин)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Хэнтий - Хэрлэн сум (Харуул: Өлзийт)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Хэнтий - Цэнхэрмандал сум (Харуул: Цэнхэрмандал)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Хэнтий - Өмнөдэлгэр сум (Харуул: Гурванбаян)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах