Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Хэнтий - Чингис хот (Станц: Өндөрхаан)

Ням

2020-08-09
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
11м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
12м/с

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
10м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
13 55
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
10м/с
хасах

Хэнтий - Биндэр сум (Станц: Биндэр)

Ням

2020-08-09
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
10 50
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
8 46
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
13 55
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
7м/с
хасах

Хэнтий - Дархан сум (Станц: Оргил)

Ням

2020-08-09
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлэрхэг
12м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
12м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
13 55
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
12м/с
хасах

Хэнтий - Дэлгэрхаан сум (Станц: Хэрлэнбаян-Улаан)

Ням

2020-08-09
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
12м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
12м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
13 55
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
12м/с
хасах

Хэнтий - Баян-Овоо сум (Станц: Баян-Овоо)

Ням

2020-08-09
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
7м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
13 55
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
4м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
7м/с
хасах

Хэнтий - Өмнөдэлгэр сум (Станц: Өмнөдэлгэр)

Ням

2020-08-09
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
10м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
10м/с

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
10м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
13 55
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
10м/с
хасах

Хэнтий - Дадал сум (Станц: Дадал)

Ням

2020-08-09
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
9 48
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
5 41
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
13 55
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
5м/с
хасах

Хэнтий - Галшар сум (Станц: Галшар)

Ням

2020-08-09
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
8м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
13 55
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
8м/с
хасах

Хэнтий - Батноров сум (Харуул: Батноров)

Ням

2020-08-09
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
7м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
13 55
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
7м/с
хасах

Хэнтий - Батширээт сум (Харуул: Батширээт)

Ням

2020-08-09
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
9 48
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
7 44
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
13 55
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
9м/с
хасах

Хэнтий - Баян-Адрага сум (Харуул: Баян-Адрага)

Ням

2020-08-09
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
10 50
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
6 42
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
13 55
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
8м/с
хасах

Хэнтий - Баянмөнх сум (Харуул: Баянмөнх)

Ням

2020-08-09
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
8м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
13 55
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
4м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
8м/с
хасах

Хэнтий - Дэлгэрхаан сум (Харуул: Дэлгэрхаан)

Ням

2020-08-09
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
9м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
13 55
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
4м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
9м/с
хасах

Хэнтий - Жаргалтхаан сум (Харуул: Жаргалтхаан)

Ням

2020-08-09
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
9м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
13 55
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
4м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
9м/с
хасах

Хэнтий - Норовлин сум (Харуул: Норовлин)

Ням

2020-08-09
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
8 46
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
4 39
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
7м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
13 55
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
7м/с
хасах

Хэнтий - Хэрлэн сум (Харуул: Өлзийт)

Ням

2020-08-09
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
10м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
10м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
13 55
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
4м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
10м/с
хасах

Хэнтий - Цэнхэрмандал сум (Харуул: Цэнхэрмандал)

Ням

2020-08-09
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
8м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
13 55
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
3м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
8м/с
хасах

Хэнтий - Өмнөдэлгэр сум (Харуул: Гурванбаян)

Ням

2020-08-09
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9м/с

Даваа

2020-08-10
Шөнө
8 46
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
11 51
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
13 55
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
9м/с
хасах