Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Өндөрхаан

Баасан

2020-07-03
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9м/с

Бямба

2020-07-04
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Ням

2020-07-05
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Даваа

2020-07-06
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9м/с

Мягмар

2020-07-07
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Биндэр

Баасан

2020-07-03
Шөнө
12 53
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Бямба

2020-07-04
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-07-05
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Даваа

2020-07-06
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Мягмар

2020-07-07
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Оргил

Баасан

2020-07-03
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Бямба

2020-07-04
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Ням

2020-07-05
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Даваа

2020-07-06
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Мягмар

2020-07-07
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Хэрлэнбаян-Улаан

Баасан

2020-07-03
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Бямба

2020-07-04
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Ням

2020-07-05
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Даваа

2020-07-06
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Мягмар

2020-07-07
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Баян-Овоо

Баасан

2020-07-03
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
10м/с

Бямба

2020-07-04
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Ням

2020-07-05
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Даваа

2020-07-06
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
10м/с

Мягмар

2020-07-07
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Өмнөдэлгэр

Баасан

2020-07-03
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9м/с

Бямба

2020-07-04
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Ням

2020-07-05
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Даваа

2020-07-06
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9м/с

Мягмар

2020-07-07
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Дадал

Баасан

2020-07-03
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Бямба

2020-07-04
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-07-05
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Даваа

2020-07-06
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
6м/с

Мягмар

2020-07-07
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Галшар

Баасан

2020-07-03
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9м/с

Бямба

2020-07-04
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Ням

2020-07-05
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Даваа

2020-07-06
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9м/с

Мягмар

2020-07-07
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Батноров

Баасан

2020-07-03
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Бямба

2020-07-04
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Ням

2020-07-05
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Даваа

2020-07-06
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
6м/с

Мягмар

2020-07-07
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Батширээт

Баасан

2020-07-03
Шөнө
10 50
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
4м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
5м/с

Бямба

2020-07-04
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-07-05
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Даваа

2020-07-06
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Мягмар

2020-07-07
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Баян-Адрага

Баасан

2020-07-03
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Бямба

2020-07-04
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-07-05
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Даваа

2020-07-06
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Мягмар

2020-07-07
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Баянмөнх

Баасан

2020-07-03
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Бямба

2020-07-04
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Ням

2020-07-05
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Даваа

2020-07-06
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Мягмар

2020-07-07
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Дэлгэрхаан

Баасан

2020-07-03
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Бямба

2020-07-04
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Ням

2020-07-05
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Даваа

2020-07-06
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Мягмар

2020-07-07
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Жаргалтхаан

Баасан

2020-07-03
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Бямба

2020-07-04
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Ням

2020-07-05
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Даваа

2020-07-06
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Мягмар

2020-07-07
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Норовлин

Баасан

2020-07-03
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Бямба

2020-07-04
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-07-05
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Даваа

2020-07-06
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Мягмар

2020-07-07
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Өлзийт

Баасан

2020-07-03
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Бямба

2020-07-04
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Ням

2020-07-05
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Даваа

2020-07-06
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Мягмар

2020-07-07
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Цэнхэрмандал

Баасан

2020-07-03
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Бямба

2020-07-04
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Ням

2020-07-05
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Даваа

2020-07-06
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Мягмар

2020-07-07
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Гурванбаян

Баасан

2020-07-03
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
8м/с

Бямба

2020-07-04
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Ням

2020-07-05
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Даваа

2020-07-06
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Мягмар

2020-07-07
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах