Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Хэнтий - Чингис хот (Станц: Өндөрхаан)

Бямба

2022-10-01
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлэрхэг
12м/с

Ням

2022-10-02
Шөнө
-1 30
O
CF
Ялимгүй цас
11м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлэрхэг
10м/с

Даваа

2022-10-03
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2022-10-04
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2022-10-05
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Хэнтий - Биндэр сум (Станц: Биндэр)

Бямба

2022-10-01
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-10-02
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Даваа

2022-10-03
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2022-10-04
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Лхагва

2022-10-05
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Хэнтий - Дархан сум (Станц: Оргил)

Бямба

2022-10-01
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлэрхэг
11м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлэрхэг
12м/с

Ням

2022-10-02
Шөнө
-2 28
O
CF
Ялимгүй цас
11м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлэрхэг
11м/с

Даваа

2022-10-03
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2022-10-04
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Лхагва

2022-10-05
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
хасах

Хэнтий - Дэлгэрхаан сум (Станц: Хэрлэнбаян-Улаан)

Бямба

2022-10-01
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2022-10-02
Шөнө
-3 26
O
CF
Ялимгүй цас
9м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Ялимгүй цас
10м/с

Даваа

2022-10-03
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2022-10-04
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с

Лхагва

2022-10-05
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Хэнтий - Баян-Овоо сум (Станц: Баян-Овоо)

Бямба

2022-10-01
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Ням

2022-10-02
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Даваа

2022-10-03
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2022-10-04
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Лхагва

2022-10-05
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Хэнтий - Өмнөдэлгэр сум (Станц: Өмнөдэлгэр)

Бямба

2022-10-01
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Ням

2022-10-02
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлэрхэг
10м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Ялимгүй цас
10м/с

Даваа

2022-10-03
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2022-10-04
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2022-10-05
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Хэнтий - Дадал сум (Станц: Дадал)

Бямба

2022-10-01
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Ням

2022-10-02
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с

Даваа

2022-10-03
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-10-04
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2022-10-05
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Хэнтий - Галшар сум (Станц: Галшар)

Бямба

2022-10-01
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлэрхэг
10м/с

Ням

2022-10-02
Шөнө
0 32
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
11м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлэрхэг
12м/с

Даваа

2022-10-03
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Мягмар

2022-10-04
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Лхагва

2022-10-05
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Хэнтий - Батноров сум (Харуул: Батноров)

Бямба

2022-10-01
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Ням

2022-10-02
Шөнө
-3 26
O
CF
Ялимгүй цас
9м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Ялимгүй цас
9м/с

Даваа

2022-10-03
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2022-10-04
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2022-10-05
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Хэнтий - Батширээт сум (Харуул: Батширээт)

Бямба

2022-10-01
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Ням

2022-10-02
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Ялимгүй цас
10м/с

Даваа

2022-10-03
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2022-10-04
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Лхагва

2022-10-05
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Хэнтий - Баян-Адрага сум (Харуул: Баян-Адрага)

Бямба

2022-10-01
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Ням

2022-10-02
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Ялимгүй цас
10м/с

Даваа

2022-10-03
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2022-10-04
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2022-10-05
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Хэнтий - Баянмөнх сум (Харуул: Баянмөнх)

Бямба

2022-10-01
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Ням

2022-10-02
Шөнө
-2 28
O
CF
Ялимгүй цас
11м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Ялимгүй цас
10м/с

Даваа

2022-10-03
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2022-10-04
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2022-10-05
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Хэнтий - Дэлгэрхаан сум (Харуул: Дэлгэрхаан)

Бямба

2022-10-01
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Ням

2022-10-02
Шөнө
-2 28
O
CF
Ялимгүй цас
12м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Ялимгүй цас
11м/с

Даваа

2022-10-03
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2022-10-04
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2022-10-05
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Хэнтий - Жаргалтхаан сум (Харуул: Жаргалтхаан)

Бямба

2022-10-01
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Ням

2022-10-02
Шөнө
-3 26
O
CF
Ялимгүй цас
11м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Ялимгүй цас
9м/с

Даваа

2022-10-03
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2022-10-04
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2022-10-05
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Хэнтий - Норовлин сум (Харуул: Норовлин)

Бямба

2022-10-01
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Ням

2022-10-02
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Ялимгүй цас
10м/с

Даваа

2022-10-03
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2022-10-04
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2022-10-05
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Хэнтий - Хэрлэн сум (Харуул: Өлзийт)

Бямба

2022-10-01
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Ням

2022-10-02
Шөнө
-5 23
O
CF
Ялимгүй цас
10м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Ялимгүй цас
11м/с

Даваа

2022-10-03
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2022-10-04
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2022-10-05
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Хэнтий - Цэнхэрмандал сум (Харуул: Цэнхэрмандал)

Бямба

2022-10-01
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Ням

2022-10-02
Шөнө
-5 23
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Ялимгүй цас
10м/с

Даваа

2022-10-03
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2022-10-04
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2022-10-05
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Хэнтий - Өмнөдэлгэр сум (Харуул: Гурванбаян)

Бямба

2022-10-01
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Ням

2022-10-02
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Ялимгүй цас
9м/с

Даваа

2022-10-03
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2022-10-04
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2022-10-05
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах