Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Хэнтий - Чингис хот (Станц: Өндөрхаан)

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Хэнтий - Биндэр сум (Станц: Биндэр)

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хэнтий - Дархан сум (Станц: Оргил)

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хэнтий - Дэлгэрхаан сум (Станц: Хэрлэнбаян-Улаан)

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хэнтий - Баян-Овоо сум (Станц: Баян-Овоо)

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хэнтий - Өмнөдэлгэр сум (Станц: Өмнөдэлгэр)

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хэнтий - Дадал сум (Станц: Дадал)

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хэнтий - Галшар сум (Станц: Галшар)

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хэнтий - Батноров сум (Харуул: Батноров)

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хэнтий - Батширээт сум (Харуул: Батширээт)

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хэнтий - Баян-Адрага сум (Харуул: Баян-Адрага)

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хэнтий - Баянмөнх сум (Харуул: Баянмөнх)

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хэнтий - Дэлгэрхаан сум (Харуул: Дэлгэрхаан)

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хэнтий - Жаргалтхаан сум (Харуул: Жаргалтхаан)

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хэнтий - Норовлин сум (Харуул: Норовлин)

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хэнтий - Хэрлэн сум (Харуул: Өлзийт)

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хэнтий - Цэнхэрмандал сум (Харуул: Цэнхэрмандал)

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хэнтий - Өмнөдэлгэр сум (Харуул: Гурванбаян)

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах