Урьдчилсан мэдээ > 2024 оны 03-05 сар хүртлэх улирлын төлөв.

2024 оны 03-05 сар хүртлэх улирлын төлөв.

Шинэчлэгдсэн: 2024-04-25 07:34:04

ТАНЫ АНХААРАЛД

Ус Цаг Уур, Орчны Судалгаа, Мэдээллийн Хүрээлэн (УЦУОСМХ)–ийн Цаг агаар, Орчны тоон загварчлал, судалгааны хэлтэс (ЦАОТЗСХ)-ээс 2024 оны 1 дүгээр сараас 2024 оны 3 дугаар саруудын урьдчилсан төлөвийг тооцоолон танд хүргэж байна.

Дэлхийн Цаг Уурын Байгууллага (ДЦУБ)–аас тогтоосноор олон жилийн дундаж (ОЖД) утга гэдэгт 1991–2020 оны хоорондох тухайн цаг уурын хэмжигдэхүүний дундаж утгыг авч үздэг.

Улирлын төлөвийн талаар лавлах шаардлагатай бол УЦУОСМХ–ийн 11–326606 утсаар холбогдох болон тус хүрээлэнгийн ЦАОТЗСХ-ээс тодруулах боломжтой.

III сар

Агаарын температур: Сарын дундаж агаарын температур ОЖД ихэнх нутгаар -6...-14°C хүйтэн байдаг. 2024 оны III сарын агаарын дундаж температур нутгийн зүүн хэсгээр ОЖД-ээс хүйтэн, бусад нутгаар ОЖД-н орчим байх төлөвтэй байна. (Зураг1).

Хур тунадас: Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-аар ихэнх нутгаар 2-4мм цас ордог байна. 2024 оны III сарын нийлбэр хур тунадас нийт нутгаар ОЖД-ийн орчим байх төлөвтэй байна.  (Зураг2)

Зураг 1. 2024 оны 3 дугаар сарын агаарын температурын урьдчилсан төлөв (°C)

[Д–агаарын температур ОЖД–аас дулаан,

Н–агаарын температур ОЖД–ын орчим

Х–агаарын температур ОЖД–аас хүйтэн]

Зураг 2. 2024 оны 3 дугаар сарын хур

тунадасны урьдчилсан төлөв (мм)

[Б–хур тунадас ОЖД–аас бага,

Н–хур тунадас ОЖД–ийн орчим]

 

IV сар

Агаарын температур: Сарын дундаж агаарын температур ОЖД–аар ихэнх нутгаар 2 градус хүйтнээс 4 градус дулаан байдаг. 2024 оны 4 дүгээр сарын агаарын дундаж температур ихэнх нутгаар ОЖД-ийн орчим байх төлөвтэй байна (Зураг 3).

Хур тунадас: Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД–аар ихэнх нутгаар 2–4 мм цас ордог байна.   

2024 оны 4 дүгээр сарын нийлбэр хур тунадас нутгийн хойд хэсгээр ОЖД–аас ахиу, бусад нутгаар ОЖД-ийн орчим орох төлөвтэй байна (Зураг 4).

Зураг 3. 2024 оны 4 дүгээр сарын агаарын температурын урьдчилсан төлөв (°C)

[Д–агаарын температур ОЖД–аас дулаан

Н–агаарын температур ОЖД–ын орчим]

 

Зураг 4. 2024 оны 4 дүгээр сарын хур

тунадасны урьдчилсан төлөв (мм)

[И–хур тунадас ОЖД–аас ахиу,

Н–хур тунадас ОЖД–ийн орчим,

Б–хур тунадас ОЖД–аас бага]

V сар 

Агаарын температур: Сарын дундаж агаарын температур ОЖД–аар ихэнх нутгаар +10... +15°C дулаан байдаг. 2024 оны 5 дугаар сарын агаарын дундаж температур нийт нутгаар ОЖД–ийн орчим байх төлөвтэй байна (Зураг 5).

Хур тунадас: Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-аар Хэнтийн уулархаг нутгаар 21-30мм, бусад нутгаар 12-20мм хур тунадас ордог байна. 2024 оны 5 дугаар сарын нийлбэр хур тунадас нийт нутгаар ОЖД-ийн орчим орох төлөвтэй байна. (Зураг 6)

 

Зураг 5. 2024 оны 5 дугаар сарын агаарын температурын урьдчилсан төлөв (°C)

[Н–агаарын температур ОЖД–ын орчим]

Зураг 6. 2024 оны 5 дугаар сарын хур тунадасны урьдчилсан төлөв (мм)

[Н–хур тунадас ОЖД–ийн орчим]