Мэдээлэл > Уур амьсгалын өөрчлөлт, хандлага

2018.10.26 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тодорхойлолт: Уур амьсгалын өөрчлөлт гэдэг нь удаан хугацааны турш (хэдэн арван жил, түүнээс илүү хугацаагаар) тогтвортой орших уур амьсгалын дундаж төлөв байдал,

Шинэчлэгдсэн: 2020-04-01 11:27:16

                                            Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тодорхойлолт:

            Уур амьсгалын өөрчлөлт гэдэг нь удаан хугацааны турш (хэдэн арван жил, түүнээс илүү хугацаагаар) тогтвортой орших уур амьсгалын дундаж төлөв байдал, түүний хувьсамтгай байдалд гарах статистикийн ач холбогдол бүхий өөрчлөлт юм. Уур амьсгалын өөрчлөлт нь 1. байгалийн дотоод процессын үр дүнд 2. гадаад нөлөөлөл 3. агаар мандлын бүрэлдэхүүн 4. газар ашиглалтын хүний гаралтай өөрчлөлтөөс шалтгаалан үүсэж болно.

  1. Монгол орон дахь уур амьсгалын өөрчлөлт

Температур ба хур тунадасны өөрчлөлт.  Монгол орны жилийн дундаж температур 1940 оноос хойш 2.140C хэмээр нэмэгджээ. Энэ хугацаанд жилийн дундаж температур өвлийн улиралд илүү нэмэгдэх хандлагатай байхад,  дулаан улирлын хур тунадасны хэмжээ бага зэрэг буурсан байна.  Жилийн хур тунадасны хэмжээ зуны улиралд 7.5 хувь, өвлийн улиралд 9 хувиар буурчээ. Нийтдээ хур тунадасны хэмжээ бага зэрэг нэмэгдэх төлөвтэй боловч өвлийн улирал илүү зөөлөн, хур тунадас ихтэй, харин зун нь халуун, хуурай болох хандлагатай байна.

                Хэнтий аймгийн хувьд 2018 онд агаарын дундаж температур олон жилийн дундажтай харьцуулахад 6 сум нь дундажын орчим,ихэнх сумд нь дундажаас дулаан байна.Хур тунадас нь Баян-овоо,Оргил сумдаас бусад бүх сумд олон жилийн дундажаас ахиу хур тунадас  орсон байна                  Мэдээллийг нэгтгэсэн уур амьсгалын инженер Д.Ариунтуяа