Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний чанар

Хөрсний чанарын сорьц авсан цэгүүд (4)

Нэгдсэн хогийн цэг (Хэнтий - Чингис хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 18.6 0.7 2.0 109.1 21.0 274.9 229.2 0.0
2014 29.9 0.2 0.0 151.8 23.6 21.4 317.3 0.0
2016 2.8 0.1 0.0 237.1 25.4 29.6 315.6 0.0
Гэр хороолол (Хэнтий - Чингис хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 22.3 0.0 0.0 174.0 21.4 134.5 297.9 0.0
2014 41.8 0.0 0.7 244.4 22.2 27.5 401.4 0.0
2016 27.9 0.0 0.0 150.0 27.5 14.4 390.3 0.0
Мал нядлах газар (Хэнтий - Чингис хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 10.4 0.0 0.0 40.2 24.9 63.8 217.0 0.0
2014 35.5 0.0 0.0 121.9 20.4 47.5 363.3 0.9
2016 19.1 0.0 0.0 180.7 27.0 6.8 310.6 1.9
Цэвэрлэх байгууламж (Хэнтий - Чингис хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 9.1 0.0 0.0 3.6 25.1 78.0 132.5 0.0
2014 35.9 0.7 0.0 175.8 21.5 34.7 614.4 0.0
2016 16.9 1.2 0.0 113.5 27.9 13.5 307.4 0.0