Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Өндөрхаан (Хэнтий - Чингис хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.6.7 8 0.012 0.001 -
2019.6.7 20 0.005 - -
2019.6.8 8 0.005 - -
2019.6.10 8 0.005 0.001 -
2019.6.11 8 0.005 - -
2019.6.11 20 0.01 0.002 -
2019.6.12 8 0.017 - -
2019.6.12 20 0.019 0.001 -
2019.6.13 8 0.033 0.002 -
2019.6.13 20 0.015 0.001 -
2019.6.14 8 0.028 0.002 -