Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Өндөрхаан (Хэнтий - Чингис хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.10.10 8 0.002 0.001 -
2019.10.10 14 0.004 - -
2019.10.10 20 0.007 - -
2019.10.11 8 0.009 0.003 -
2019.10.11 14 0.011 - -
2019.10.11 20 0.041 0.002 -
2019.10.14 8 0.006 0.001 -
2019.10.14 14 0.005 0.002 -
2019.10.14 20 0.009 0.004 -
2019.10.15 8 0.015 0.004 -
2019.10.15 14 0.027 - -
2019.10.15 20 0.029 0.01 -
2019.10.16 8 0.004 0.001 -
2019.10.16 14 0.012 0.005 -
2019.10.16 20 0.004 0.005 -
2019.10.17 8 0.015 0.004 -