Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Өндөрхаан (Хэнтий - Чингис хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.12.30 8 0.004 0.009 -
2019.12.30 14 0.04 0.002 -
2019.12.30 20 0.016 - -
2019.12.31 8 0.006 - -
2019.12.31 14 0.012 0.002 -
2019.12.31 20 0.022 0.002 -