Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Өндөрхаан (Хэнтий - Чингис хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.8.2 8 0.012 - -
2019.8.2 20 0.042 - -
2019.8.3 8 0.021 0.003 -
2019.8.6 8 0.002 - -
2019.8.6 20 0.009 - -
2019.8.7 8 0.005 0.001 -
2019.8.7 20 0.007 0.001 -