Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Өндөрхаан (Хэнтий - Чингис хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.11.11 8 0.007 0.004 -
2019.11.11 14 0.024 0.003 -
2019.11.11 20 0.048 0.005 -
2019.11.12 8 0.024 0.002 -
2019.11.12 14 0.015 0.001 -
2019.11.12 20 0.031 0.002 -
2019.11.13 8 0.008 - -
2019.11.13 14 0.008 0.001 -
2019.11.13 20 0.01 0.001 -
2019.11.14 8 0.004 - -
2019.11.14 14 0.004 0.003 -
2019.11.14 20 0.008 0.008 -
2019.11.15 8 0.004 0.012 -
2019.11.15 20 0.074 0.011 -
2019.11.18 8 0.014 0.001 -