Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

Хэнтий аймгийн хөтөлбөрт голуудын усны чанарын 2020 оны 05 дугаар сарын төлөв байдал

Шинэчлэгдсэн: 2020-06-29 04:29:58

1. Хэрлэн голын усны чанар

       Усны чанарын хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу 05 дүгээр сарын 27-нд, Хэрлэн голын дагуу Чингис хотоос дээш, доош хяналт-шинжилгээний 2 цэгээс сорьц авч, усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Тэдгээр сорьцод хийсэн шинжилгээний дүнгээс үзэхэд: Хэрлэн голын дагуу ууссан хүчилтөрөгчийн горим хэвийн хэмжээнд байсан ба өнгөрсөн сартай харьцуулахад хүчилтөрөгчийн хэмжээ бага зэрэг өссөн байна. Голын усны эрдэсжилт, хотоос дээш болон доош хэвийн хэмжээнд 123,7-163,3 мг/л байв. Өндөрхаан дээд  сульфатын үзүүлэлт  4-р сард  21 мг/л байсан бол 5-р сард  34 мг/л болж өссөн бол Өндөрхаан доод 4-р сард  17.6 мг/л,  5-р сард 3.0 мг/л   болж буурсан байна.

       Бусад үзүүлэлтээр өнгөрсөн сартай харьцуулахад  шинжилгээний үр дүнгийн хэлбэлзэл бага усны чанарын стандарт MNS4586-98 дахь хүлцэх агууламж /цаашид ХА гэх/-аас давсан бохирдолгүй  байна.

2Онон-Биндэр голын усны чанар

          Усны чанарын хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу 05 дүгээр сарын 04-нд Онон-Биндэр харуулын ажиглагч сорьцыг авч 05-р сарын 05нд БОШЛ-д хүргүүлж сорьцод усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Сорьцод хийсэн шинжилгээний дүнгээс үзэхэд: голын усны эрдэсжилт 158.1 мг/л байсан ба сульфатын хэмжээ өмнөх сартай харьцуулахад 3,8  мг/л –с 7,0 мг/л болж бага зэрэг өссөн байна.Бусад үзүүлэлтээр  голын ус аливаа үзүүлэлт усны чанарын стандарт MNS4586-98 дахь хүлцэх агууламж /цаашид ХА гэх/-аас давсан бохирдолгүй,  цэвэр байсан байна.

3. Онон-Дадал голын усны чанар

    Усны чанарын хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу 05 дүгээр сарын 07-нд Онон-Дадал  харуулын ажиглагч сорьцыг авч 05-р сарын 08-нд БОШЛ-д ирүүлж сорьцод усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Сорьцод хийсэн шинжилгээний дүнгээс үзэхэд: голын усны эрдэсжилт 132.6 мг/л байсан ба  голын ус аливаа үзүүлэлтээр усны чанарын стандарт MNS4586-98 дахь хүлцэх агууламж /цаашид ХА гэх/-аас давсан бохирдолгүй,  цэвэр байсан байна.

4. Балж-Дадал голын усны чанар

       Усны чанарын хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу 05 дүгээр сарын 07-нд Балж-Дадал харуулын ажиглагч сорьцыг авч 05-р сарын 08-нд БОШЛ-д ирүүлж сорьцод усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо.Сорьцод хийсэн шинжилгээний дүнгээс үзэхэд: голын усны эрдэсжилт 136.3 мг/л байсан ба  голын ус аливаа үзүүлэлтээр усны чанарын стандарт MNS4586-98 дахь хүлцэх агууламж /цаашид ХА гэх/-аас давсан бохирдолгүй цэвэр байсан байна.

 5.Барх-Батширээт голын усны чанар

         Усны чанарын хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу 05 дүгээр сарын 04-нд Барх-Батширээт харуулын ажиглагч сорьцыг авч 05-р сарын 05-нд БОШЛ-д ирүүлж сорьцод усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Сорьцод хийсэн шинжилгээний дүнгээс үзэхэд: голын усны эрдэсжилт 150.7 мг/л байсан ба  голын ус аливаа үзүүлэлтээр усны чанарын стандарт MNS4586-98 дахь хүлцэх агууламж /цаашид ХА гэх/-аас давсан бохирдолгүй,  цэвэр байсан байна .

6.Эг-Батширээт голын усны чанар

       Усны чанарын хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу 05 дүгээр сарын 05-нд Эг-Батширээт харуулын ажиглагч сорьцыг авч 05-р сарын 06-нд БОШЛ-д ирүүлж сорьцод усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Сорьцонд хийсэн шинжилгээний дүнгээс үзэхэд: голын усны эрдэсжилт 153.4 мг/л байсан ба  голын ус аливаа үзүүлэлтээр усны чанарын стандарт MNS4586-98 дахь хүлцэх агууламж /цаашид ХА гэх/-аас давсан бохирдолгүй,  цэвэр байсан байна.

7.Хурх-Өмнөдэлгэр голын усны чанар

    Усны чанарын хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу 05 дүгээр сарын 07-нд Хурх-Өмнөдэлгэр  харуулын ажиглагч сорьцыг авч 05-р сарын 07-нд БОШЛ-д ирүүлж сорьцод усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо.Сорьцод хийсэн шинжилгээний дүнгээс үзэхэд: голын усны эрдэсжилт 141.9 мг/л байсан ба  голын ус сульфатын хэмжээ өнгөрсөн сартай харьцуулахад 4-р сард 19,2  мг/л байсан бол 5-р сард 2.6 мг/л болж буурсан байна. Бусад  үзүүлэлтээр усны чанарын стандарт MNS4586-98 дахь хүлцэх агууламж /цаашид ХА гэх/-аас давсан бохирдолгүй,  цэвэр байсан байна.

8.Улз-Норовлин голын усны чанар

         Усны чанарын хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу 05 дүгээр сарын 08-нд Улз-Норовлин харуулын ажиглагч сорьцыг авч 05-р сарын 08-нд БОШЛ-д ирүүлж сорьцод усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо.Сорьцонд хийсэн шинжилгээний дүнгээс үзэхэд: голын усны эрдэсжилт 310.2 мг/л байсан ба голын ус гидрокарбонатын хэмжээ өнгөрсөн сартай харьцуулахад 97,6 мг/л-с 219.7 мг/л болж өссөн байна. Бусад үзүүлэлтээр усны чанарын стандарт MNS4586-98 дахь хүлцэх агууламж /цаашид ХА гэх/-аас давсан бохирдолгүй,  цэвэр байсан байна.