Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

Хэний аймгийн 2022оны 11 дугаар сарын гадаргын усны чанарын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2024-04-23 13:47:06

Хэний аймгийн 2022оны 11 дугаар сарын гадаргын усны чанарын тойм

1.Гадаргын голын усны чанар

Чингис хотынХэрлэн  голын дагуух усны чанарын хяналт шинжилгээний цэгүүдэд хөтөлбөрийн дагуу Өндөрхаан-дээд, Өндөрхаан-доод цэгүүдээс 2022 оны 11 дугаар сарын 10-ний өдөр сорьц авч химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо.

Хэрлэн голын усны цахилгаан дамжуулах чанарын сарын өөрчлөлтийг 2021оны 4-11, 2022 оны 4-11 дугаар сарын байдлаар Зураг 1,2-т харууллаа.

Зураг 1. Хэрлэн голын дагуух цэгийн усны цахилгаан дамжуулах чанар 2021 оны мөн үетэй харьцуулав.

2022 оны 11 дугаар сард Чингис хотоос дээших цэгт усны цахилгаан дамжуулах чанар /ЦДЧ/239 мкСи/см, Чингис хотоос дооших  цэгт 172.6мкСи/см байна.

        Хүснэгт1. Хэрлэн голын гол ионуудын агууламж 11-р сард.

Харуул

Хатуулаг,мг-экв/л

Ca, мг/л

Mg, мг/л

K+Na,мг/л

SO4,мг/л

Cl, мг/л

HCO3, мг/л

Эрдэсжилт,мг/л

Өндөрхаан-Дээд

1.42

17.8

6.4

7

8

5.3

84.2

128.7

Өндөрхаан-доод

1.35

17.8

5.6

5

5

6.7

76.9

117

MNS4586:98  

 

 

 

 

300

100

 

 

             

Хэрлэн голын ерөнхий хатуулгыг А.Е.Посоховын ангиллаар авч үзэхэд 1,35-1,42мг-экв/л байгаа нь ‘’Зөөлөн’’ ангилалд орж байна.

  Хүснэгт 2. Усны биогенийн нэгдлүүдийн агууламж 11-р сард.

Харуул

Ph

УХ,  мг/л

БХХ5, мг/л

ПИЧ мг/л

NH4, мг/л

NO3, мг/л

NO2, мг/л

P, мг/л

Өндөрхаан-Дээд

7.65

9.76

3.5

3.5

0.09

0.003

0.06

0.009

Өндөрхаан-доод

7.73

10.08

3.8

4.2

0.11

0.003

0.12

0.011

MNS4586:98  

 

4.00<

3.0

 

0.50

9.00

0.020

0.100

Тайлбар: УХ-Ууссан хүчилтөрөгч; БХХ5-Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч

Хэнтий аймгийн гадаргынусны хяналт шинжилгээний дүнгээс үзэхэд Хэрлэн голын хувьд 11-р сард биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн хэмжээ  Монгол улсын гадаргын усны стандарт MNS4586:98 дахь хүлцэх агууламжаас 1.2 дахин давсан үзүүлэлттэй байгаа бол бусад гадаргын усны хяналт шинжилгээний цэгүүдэд биогенийн нэгдлүүдийн агууламж Монгол улсын гадаргын усны стандарт MNS4586:98 дахь хүлцэх агууламжаас давсан үзүүлэлтүүд ажиглагдаагүй байна.

Зураг 3. Хэрлэн голын биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн агууламж

Дүгнэлт:

Хэрлэн голын усанд 2022 оны 11 дугаар сард хийсэн хяналт-шинжилгээний дүнгээс үзэхэд голын усны эрдэсжилтийн агууламж  хотоос дээш болон хотоос доош хэсэгт 128,7мг/л- 117,0 мг/л -т хэлбэлзэж байна.

Хэрлэн голын ууссан хүчилтөрөгчийн горим Чингис хотоос дээш болон дооших цэгүүдэд Монгол улсын гадаргын усны стандарт MNS4586:98 дахь хүлцэх агууламжаас даваагүй. 

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2024 оны 03 дугаар сарын төлөв байдал 2024-04-10 1970-01-01 6
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2024 оны 01 дүгээр сарын төлөв байдал 2024-02-09 1970-01-01 76
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2023 оны 11 дугаар сарын төлөв байдал 2023-12-11 1970-01-01 42
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2023 оны 10 дугаар сарын төлөв байдал 2023-11-10 1970-01-01 60
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2023 оны 9 дүгээр сарын төлөв байдал 2023-10-10 1970-01-01 75
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2023 оны 8 дугаар сарын төлөв байдал 2023-09-09 1970-01-01 78
Хэнтийаймгийнгадаргынуснычанарын 2023 оны 7 дугаар сарын төлөв байдал 2023-08-10 1970-01-01 145
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2023 оны 6 дугаар сарын төлөв байдал 2023-07-10 1970-01-01 207
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2023 оны 5 дугаар сарын төлөв байдал 2023-06-10 1970-01-01 117
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2023 оны 4 дүгээр сарын төлөв байдал 2023-05-10 1970-01-01 83
Хэний аймгийн 2022оны 10 дугаар сарын гадаргын усны чанарын тойм 2022-11-11 1970-01-01 564
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2022 оны 8 дугаар сарын төлөв байдал 2022-11-11 1970-01-01 499
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2022 оны 9 дүгээр сарын төлөв байдал 2022-11-11 1970-01-01 499
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2022 оны 4 дүгээр сарын төлөв байдал 2022-11-10 1970-01-01 626
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2022 оны 5 дугаар сарын төлөв байдал 2022-11-10 1970-01-01 488
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2022 оны 6 дугаар сарын төлөв байдал 2022-11-10 1970-01-01 472
Хэнтий аймгийн гадаргын усны чанарын 2022 оны 7 дугаар сарын төлөв байдал 2022-11-10 1970-01-01 495
Хэнтий аймгийн хөтөлбөрт голуудын усны чанарын 2021 оны 04 дүгээр сарын төлөв байдал 2021-06-09 1970-01-01 836
Хэнтий аймгийн хөтөлбөрт голуудын усны чанарын 2021 оны 05 дугаар сарын төлөв байдал 2021-06-09 1970-01-01 797
Хэнтий аймгийн хөтөлбөрт голуудын усны чанарын 2020 оны 11 дүгээр сарын төлөв байдал 2020-12-01 1970-01-01 846
Хэнтий аймгийн хөтөлбөрт голуудын усны чанарын 2020 оны 10 дугаар сарын төлөв байдал 2020-11-05 1970-01-01 626
Хэнтий аймгийн хөтөлбөрт голуудын усны чанарын 2020 оны 09 дугаар сарын төлөв байдал 2020-10-05 1970-01-01 664
Хэнтий аймгийн хөтөлбөрт голуудын усны чанарын 2020 оны 08 дугаар сарын төлөв байдал 2020-09-09 1970-01-01 612
2020 оны 07-р сарын гадаХэнтий аймгийн хөтөлбөрт голуудын усны чанарын 2020 оны 07дугаар сарын төлөв байдалргын усны тойм 2020-08-10 1970-01-01 677
Хэнтий аймгийн хөтөлбөрт голуудын усны чанарын 2020 оны 06 дугаар сарын төлөв байдал 2020-07-03 1970-01-01 654
Хэнтий аймгийн хөтөлбөрт голуудын усны чанарын 2020 оны 05 дугаар сарын төлөв байдал 2020-06-25 1970-01-01 654
Хэнтий аймгийн голуудын усны чанарын 2020 оны 04 дүгээр сарын төлөв байдал 2020-06-15 1970-01-01 898
2019 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2019-12-18 1970-01-01 853
УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫНТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2019-12-18 1970-01-01 925
УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2019-12-18 1970-01-01 777
УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2019-12-18 1970-01-01 721
УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫНТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2019-12-18 1970-01-01 725
УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2019-12-18 1970-01-01 730
УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2019-12-18 1970-01-01 840
УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2019-12-18 1970-01-01 731
УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2018-11-28 1970-01-01 1162
УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2018-11-07 1970-01-01 1164
УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2018-10-09 1970-01-01 1313
УСНЫ ЧАНАРЫН 2018ОНЫ 8 ДУГААР САРЫНТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2018-09-10 1970-01-01 983
УСНЫ ЧАНАРЫН 2018ОНЫ 7 ДУГААР САРЫНТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2018-08-03 1970-01-01 1083
УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2018-07-09 1970-01-01 1078
УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2018-06-09 1970-01-01 1041
УСНЫ ЧАНАРЫНТӨЛӨВ БАЙДАЛ 4-Р САР 2018-05-09 1970-01-01 1006
4-р сарын усны төлөв байдалын мэдээ 2017-07-17 1970-01-01 1202
5-р сарын усны тойм 2017-07-17 1970-01-01 1339